Frivilliga Radioorganisationen

FRO Norrbotten

FRO Norrbotten

Kontaktinformation

FRO Norrbotten
Ulf Ericson
Valörvägen 44
974 51 LULEÅ
Besök: Svedjevägen
E-post: norrbotten@fro.se
Tel: 070-3237498

Välkommen till FRO Norrbotten

Välkommen till FRO Norrbotten

Solnedgång

 

Frivilliga Radioorganisationen (FRO), en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade.

Förbundet har till huvudsaklig uppgift att främja samhällets krisberedskap och totalförsvaret genom utbildning och frivilliga insatser, och däri bemanna sambandsbefattningar.

Medlemsskap i FRO Norrbotten kostar 250kr/år och kan sökas via https://fro.se/bli-medlem-i-fro

Plusgirokonto för FRO Norrbotten är 89 87 42-2

 

  • Under aktiviteter kan du läsa om kommande evenemang.

 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök